Waarom je hier leert minimaal 1 uur per dag minder te werken door je corvee met 75% terug te brengen.

Ben je manager en maak je veel meer uren dan jezelf en je omgeving zou willen? Ik leer je hoe dat komt en wat je er aan kunt doen.

Ben je af en toe compleet het overzicht kwijt en loop je achter de ‘fik’ van de dag aan. Ik leer je een persoonlijk dashboard op te bouwen en daarin de enige prioriteit van het moment te bepalen.

Zit je regelmatig klem in de loden driehoek e-mail | agenda | vergaderingen? Ik leer je iedere dag je email leeg te houden, je agenda voor 40% vrij te houden voor afspraken met jezelf en ad-hoc zaken en leer je hoe je het aantal vergaderingen kunt reduceren.

Hoe zou je alvast kunnen beginnen met Personal Lean?

Ik stuur wekelijks op vrijdag 3 tips voor de week die komt de wereld in.

Wil je net als ruim 2.500 van je collega’s deze tips ontvangen. Vul dan hiernaast de 2 minimale gegevens in.

Ad van der Hulst

‘An expert is a person who has made all the mistakes that can be made in a very narrow field’ [Niels Bohr]

De korte versie:

  • Gepokt en gemazeld adviseur/trainer/coach (tot je voordeel bijna alle fouten al een keer gemaakt)
  • Honderden managers & professionals één op één getraind en gecoacht
  • Meer dan 25 jaar workshops/trainingen gegeven
  • Timemanagement, Minder ManagamentCorvee, Personal Kanban, Lean, Six Sigma (BB), Predictable Success
  • Muzikant (gitaar & mandoline)
  • Jongleur (vandaar het logo) “Als de ballen steeds vallen is er iets mis met de routine (en als je bukt krijg je ze op je kop).”

De lange versie:

Mijn bijdrage is verhelderen, focus helpen vinden, vraagstukken terugbrengen tot hun essentie, en vervolgens pragmatische en elegante systemen en processen inrichten die waarborgen dat dingen echt voor elkaar komen.

Mijn opdrachtgevers beleven vaak een opluchting omdat hun speelveld inzichtelijk wordt en daarmee ogenschijnlijk simpeler. Dit inzicht en beleven leidt tot een heldere en direct toepasbare strategie.

Ik richt mij op de realiteit van alledag omdat dat de plaats waar dingen mogelijk zijn. Ik ben op mijn best in het verbinden van missie, visie en lange termijn doelen aan de gewenste resultaten en acties op het asfalt van de snelweg van alledag. En dat op basis van aanwezig of te ontwikkelen regie en vakmanschap in alle geledingen van een organisatie.

De combi van mensenkennis, kennis van de best practices voor persoonlijke en organisatieontwikkeling en gevoel voor tijd, proces en compositie leveren een unieke mix op die veel waarde oplevert voor mijn opdrachtgevers.

Het eerste hoofdstuk van mijn werkbiografie speelt zich af in een instelling voor verstandelijk gehandicapte kinderen waar ik vervangende dienstplicht deed. Daar heb ik heel veel mensenkennis opgedaan. Daarna studeerde ik muziek (gitaar & schoolmuziek) aan het conservatorium. Met die muziek en mijn talent voor slim werken en organiseren werkte ik acht jaar mee aan de start en groei van een bijzonder soort onderwijs voor kinderen en jongeren met leerproblemen.

Daarna pionierde ik nog een keer met de opzet, start en groei van een bijzondere voorziening voor verstandelijk gehandicapte volwassenen. Na een P&O studie werd ik daar hoofd P&O. Ik bouwde een afdeling op met zeer competente mensen en we verleenden onze diensten aan omringende stichtingen en initiatieven. Ik besteedde mijn tijd vooral aan strategisch advies voor de eindverantwoordelijken van de verschillende stichtingen. In 2002 besloot ik samen met een collega een adviesbureau te starten rondom strategie, P&O, lean, persoonlijke en organisatie-effectiviteit.

Ondanks succes en groei heb ik in 2007 besloten om alleen verder te gaan om vooral mijn strategische advieskant uit te kunnen werken. Ik volgde de programma’s van de groten der aarde op het gebied van timemanagement en verbond dat met alles wat ik al deed. Ik deed de Black Belt Lean Six Sigma opleiding bij Ibis Uva bij de professoren Ronald Does en Jeroen de Mast om mijn lean-kennis te verdiepen. Daarna deed ik een coachingsprogramma in de VS bij Les McKeown om nog meer te leren over organisatieontwikkeling en groei.

Ik giet mijn ervaring in trainingen en seminars die als centraal thema Lean Office en Personal Lean hebben. De basis daarvoor is vastgelegd in een boek met de titel: Minder Managementcorvee | Meer Resultaat.

Sinds 2002 werk ik met ik directies en MT’s van een grote verscheidenheid van bedrijven in zowel de profit als de non-profit sector. Met mijn brede ervaring en kennis help ik hen (en hun MT’s of DT’s) managementcorvee terug te brengen tot een realistisch minimum (individueel en collectief) om daarmee ruimte te maken voor resultaat voor het team, de organisatie en uiteraard de klant. Organisatieontwikkeling begint ten slotte altijd bij concrete mensen die de juiste dingen doen.

Ik werk met een team van uitstekende support-mensen die het mogelijk maken dat ik mijn tijd optimaal kan inzetten.